top of page

«Одеська юридична академія» підписав договір про співпрацю з Центром міжнародних відносин

30 листопада 2021 року відбулась робоча зустріч керівника Центру міжнародних відносин «Мир і безпека» доктора Хусамеддіна Аль-Халавані з заступником директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» кандидатом юридичних наук, доцентом, Заслуженим юристом України Мельником Петро Васильовичем


Результатом візиту стало підписання договору про співпрацю, який покликаний об’єднати зусилля щодо реалізації програм у сфері освіти для учасників освітнього процесу з метою сприяння інтеграції здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань та вивчення практичного досвіду ведення соціокультурної та наукової діяльності, оволодіння передовими практиками та технологіями застосування сучасних механізмів такої діяльності.

Також на зустрічі був присутній доктор юридичних наук, професор, дипломат, Заслужений працівник освіти України, академік НАН ВО України Гулієв Аріф Джаміль огли, який наголосив що підписання зазначеного договору надасть можливість в проведенні спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, що становлять спільний інтерес; організувати практичну підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Право» і «Міжнародне право»; залучить практичних працівників до проведення навчальних занять, що відповідають напрямам освітньої діяльності; запровадить спільну участь в міжнародних програмах академічної мобільності.

Підписання даної угоди сприятиме підготовці високо-кваліфікованих правників та правників-міжнародників у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
812 переглядів

Comments


bottom of page