top of page

Правий радикалізм в європейському політичному процесі. Частина 1.

Вступ

Друге десятиліття XXI ст. характеризується зростанням впливу

праворадикальних партій і рухів в найбільш розвинених країнах Європи -

Німеччині, Франції, Швеції, Австрії, Данії, Італії, Нідерландах, Норвегії, а

також в країнах Вишеградської групи. У 19 європейських державах

праворадикальні партії представлені в національних парламентах. Серйозні

електоральні успіхи і розширення парламентського представництва

праворадикальних партій на національному і наднаціональному рівні, а також

їх участь в діяльності урядів, дозволяє говорити про важливі інституційні зміни

в європейському політичному ландшафті. Правий радикалізм вже став

частиною європейських політичних інститутів.


Зростання популярності праворадикальних рухів

Як і в 1980-х роках, для політичної ситуації в розвинених країнах

Євросоюзу характерно розчарування в основних соціальних і політичних

інститутах, зростання недовіри до їх діяльності, посилення політичної

фрагментації, поява нових і загострення старих політичних проблем,

ускладнення каналів політичної комунікації. До 1980-х років правий радикалізм

в європейському політичному процесі стигматизований як маргінальне явище,

що не користується успіхом у виборців. Поступове зростання електоральної

підтримки від 1% у другій половині 1980-х років до 15,4% в 2018 р (дані

індексу Timbro Authoritarian Populism Index) ми характеризуємо як

демаргіналізації правого радикалізму в європейському політичному процесі. За

останні 4 роки зросла популярність праворадикальних партій (в 2014 р їх

підтримували 11,6% європейців).


Правий радикалізм і популізм

У політичній науці термін «правий радикалізм» широко розповсюджено,

але у нього відсутні чіткі визначення. Праворадикальними (far-right / hard-right)

прийнято позначати широкий спектр політичних груп і партій, для яких

характерні ксенофобські, націоналістичні, расистські та інші крайні погляди. У

деяких випадках термін застосовується до фашистів і неонацистів, хоча

прихильники лівих іноді використовують термін, щоб позначити будь-яку

групу на правому політичному спектрі, з якої вони не погоджуються. У

широкому тлумаченні до правих радикалів відносять неофашистів, неонацистів,

антикомуністів і нативістів. Подібне трактування правого радикалізму є

контрпродуктивним в науковому плані, часто політично вмотивоване і не

відображає реальності. У сформованому після Другої світової війни і за

підсумками Нюрнберзького процесу політичному дискурсі, будь-яке

виправдання нацизму тягне за собою не тільки негативні політичні наслідки,

але і в більшості європейських країн є кримінальним злочином. Слід

відокремлювати політичних прихильників націоналістичних, правих

консервативних поглядів, що діють в політичному і правовому полі, від

фашистів і неонацистів, діяльність яких заборонена.

Складним, концептуально невизначеним, але при цьому широко

вживаним терміном виступає популізм. Внаслідок політизації, термін придбав

негативну конотацію. У численних наукових публікаціях спектр оцінок

популізму коливається від загрози ліберальної демократії до його визначення

як політичного мейнстріму гегелівським терміном «дух часу» (populist

Zeitgeist).

Спочатку популістськими позначали політичні сили, що не піддаються

ідеологічної ідентифікації. Прагнення політичних акторів усіма можливими

засобами збільшити електоральну підтримку також називають популізмом. У

цьому значенні популізм використовується для стигматизації опонентів як

синонім політичної демагогії. Причиною популізму як політичного явища

виступає криза інститутів представницької демократії, який веде до збільшення

розриву між вимогами виборців, з одного боку, і діями політичної системи, з

іншого. К. Мюдде: в своїй праці визначає «Популізм - це ідеологія, яка

розглядає суспільство розділеним на дві антагоністичні групи: «простих

людей», що протистоять «Корумпованим елітам», і які стверджують, що

політики повинні виражати волю народу» [Mudde, 2007:].

Популізм як політична технологія - образ «людини з вулиці», не

пов'язаного з істеблішментом, успішно використовується не тільки радикалами,

а й лідерами системних партій і главами держав. П.В. Осколків визначає

популізм як політичну стратегію, спрямовану на досягнення електоральних

успіхів і засновану на поєднанні націоналізму, антіелітізма, антіплюралізма і

самоототожнення з народною волею. Відзначимо, що популізм виступає

транснаціональним феноменом - його зростання характерне як для країн

ліберальної демократії, так і для численних варіантів гібридних політичних

режимів.


Наступна частина буде опублікована о 19:00.550 переглядів

コメント


bottom of page